Föreningen för bouleintresserade i Träslövsläge

Styrelse 2022

Kjell Andersson
Sjöborrevägen 65
Ordförande
[email protected]
0766-778682

Hans Bredberg
Kummelvägen 14
Vice ordförande

[email protected] 

Ulla Britt Persson
Pålavägen 10
Sekreterare
[email protected]

Alf Larsson
Begoniastigen 16
Kassör
[email protected] 

Per-Olof Karlsson
Sjöborrevägen 51
Ledamot
[email protected]

Ulla Greta Karlsson
Droppstensgatan 1
Ledamot
[email protected]

Anita Svensson
Håstensgatan 40
Suppleant
[email protected]

Valberedning
Lisbeth Glasell
[email protected]