Föreningen för bouleintresserade i Träslövsläge

Klubbens historia


Thore Lindahl berättar:

Boulespelet på Träslövsläge började på Sandlyckeskolans gård av ett gäng pensionärer som blivit intresserade. Initiativtagare till att bilda en bouleförening var bland annat Göte Eliasson och Gösta Ivarsson. 

År 2001
I april bildades Föreningen Läjets boule med Gösta Ivarsson som föreningens förste ordförande. Föreningen skulle drivas ”mycket enkelt” med mottot ”En trevlig, rolig och social gemenskap för pensionärer.” Första åren hade föreningen ett 30-talet medlemmar inklusive sommargäster och man spelade två gånger i veckan. 
 
År 2003
Blev ett händelserikt år, eftersom man saknade sysselsättning på vintern erbjöds möjligheten att spela inomhus på Liden i Tvååker. Detta blev mycket uppskattat. Vi blev uppsagda från spelet på Sandlyckeskolan för kommunen behövde marken till sin dagisverksamhet. Kommunen anlade åtta nya banor på Ankarvallen. Många av våra medlemmar lade ner mycket kraft och energi på och omkring banorna genom ideellt arbete. Det byggdes förråd och skydd för väder och vind. 

År 2004
Nu började man känna att föreningen var mogen att utvecklas vidare. Man deltog med ett lag i ”Varbergsortens sommarserie”. Ett seriespel som pågått under några år med klubbarna från bygden. Intresset var stort från våra medlemmar. Bertil Carlsson väljs som ordförande.
 
År 2006
Ännu ett händelserikt år. Alliansen Varbergs Boulehall bildades. Vi är en av delägarna i den boulehall som byggdes och finansierades genom bidrag från Sparbanksstiftelsen och lån. En viktig del i finansieringen var allt ideellt arbete som lades ner av medlemmarna. Hallen invigdes hösten 2006. Vi har aktivt deltagit i styrelsearbetet. Boulehallen betyder mycket för sporten. Den är en samlingsplats för hela bygdens boulespelare. I och med hallens tillkomst har vi nu även ett seriespel under vinterhalvåret. Vi har under åren deltagit med två lag med varierande framgång.

2006 blev vi medlemmar i Svenska Bouleförbundet en undergrupp till Riksidrottsförbundet. Svenska Bouleförbundet administrerar tävlingsverksamheten i landet. För att få delta i dessa tävlingar krävs att man löser licens. Många av våra medlemmar har gjort detta och har varit ute på olika tävlingar och representerat vår klubb. Vi inleder utbyte med bouleklubbar från andra delar av vårt land. 
Vi har deltagit i distriktsmästerskap (DM) och Veteran- SM. 

2007
Byggdes ett vindskydd vid boulebanan 

2012
Kommunen meddelar att man skall ta i anspråk boulebanan 2015 för skoländamål och att mark för ny boulebana kommer att anvisas. 

2015-2017
Föreningen anvisas mark för ny boulebana, anläggning av banor sker av kommunens entreprenör i samråd med föreningen representanter Lars-Gunnar Fasth och Bertil Carlsson. Föreningens vindskydd och förråd flyttas från gamla boulebanan. 
Byggnation av nytt vindskydd , toalettbyggnad samt planteringar sker av några föreningens medlemmar. Kostnaden finansierades genom bidrag från Sparbanksstiftelsen 50 000:- och Nordea 12000:-- kr, sponsring av byggmaterial och några medlemmars stora arbetsinsatser. 


2021
Klubben firar sitt 20-års jubileum och Kjell Andersson väljs till ordförande. Bertil Carlsson uppmärksammas av SISU för sina insatser för klubben och tilldelas ett förtjänstdiplom. Klubben startar Facebook-konto och börjar skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna. Klubben har 58 medlemmar trots att det är ett pandemiår. 

2022
Klubben inleder ett samarbete med Ankarskolans gymnastiklärare och tar emot över 200 elever ( högstadiet) på både vår och höstterminen, som får komma till vår bana och spela boule. Medlemsantalet närmar sig 80 personer under året.